Tribadernes Nat

TRIBADERNES NAT

Den svenske Dramatiker August Strindberg havde en Livsfilosofi ”Du skal lære at bruge Grovheder, det letter. Og sparke, det hjælper. Man skal være uhøflig mod Folk, saa bliver de høflige” – men han skaffede sig stadig Fjender.

I Per Olov Enquist’s Skuespil møder vi August Strindberg og hans Hustru, den finskfødte Siri von Essen, hendes frigjorte Veninde Caroline Marie David og andenrangs Skuespiller, Viggo Schiwe. 

Aaret er 1889, vi er paa Dagmarteatret i København, hvor der er Prøve paa Strindbergs Kvarterstykke “Den stærkeste”. Strindberg mangler nemlig Penge, og Siri von Essen ser sit Snit til at vende tilbage til Scenen. Per Olov Enquist giver her sit Bud paa, hvad der skete under denne Prøve.

Tribadernes Nat er et groft, morsomt, følsomt, gribende og intenst Stykke, hvor Bølgerne gaar højt mellem Strindberg og Siri, der ligger i Skilsmisseforhandlinger. Der bliver ikke lagt Fingre imellem, og Skuespillerne faar virkelig lov til at udfolde hele deres Følelsesregister.

Tribadernes Nat spillede på Hvidovre Amatørscene i 2021.