Persondatapolitik

HVIDOVRE AMATØRSCENE 26.6.18

Hvordan håndterer HVAS medlemsoplysninger m.m.? 

HVAS registrerer dig i vores medlemsdatabase for at kunne kontakte dig med informationer og opkræve kontingent. 

HVAS deler kun dine data med: 

  1. Offentlige myndigheder, hvis der er direkte hjemmel i lovgivningen (eks. Folkeoplysningsloven)
  2. DATS (Landsforeningen for Dansk Amatør Teater og Scenekunst) i form af antal medlemmer fordelt i aldersgrupper
  3. Medlemslister for aktive medlemmer, som udsendes til de aktive medlemmer
  4. Hvis data ønskes delt med andre eller i mere detaljeret form, hvor det ikke er et direkte lovkrav, indhenter vi samtykke fra dig i hvert enkelt tilfælde

Billeder for foreningens forestillinger og arrangementer bruges i pressemeddelelser, medlemsbladet, på hjemmesiden og andre publikationer vedrørende foreningen. 

Sletning af persondata: 

  1. Persondata slettes ved udmeldelse af foreningen
  2. Sletning i trykte medlemslister sker ved næste udgivelse
  3. Billeder slettes IKKE og kan bruges fremover i publikationer og på hjemmesiden.
  4. Du kan til enhver tid få oplyst, hvad vi har registreret om dig, ved at henvende dig til: kasserer@hvasnet.dk 

HUSK VENLIGST AT OPLYSE, HVIS DER SKER ÆNDRINGER I DE OPLYSNINGER, DU HAR GIVET OS.